Pastoral Contact Details

Head of Year 7:  Mrs A Sheppard  asheppard@thelangton.kent.sch.uk

Head of Year 8:  Mrs K Bennett  kbennett@thelangton.kent.sch.uk

Head of Year 9:  Miss K Day  kday@thelangton.kent.sch.uk

Head of Year 10:  Mr P Walters waltersp@thelangton.kent.sch.uk

Head of Year 11:  Dr P Easterbrook  peasterbrook@thelangton.kent.sch.uk

Head of Pastoral Care KS3 and KS4:  speto@thelangton.kent.sch.uk

Head of Sixth Form:  Mrs S Taylor  staylor@thelangton.kent.sch.uk